Bolåneräntor

Att hålla koll på bolåneräntor är A och O när det gäller att hitta ett bättre bolån. Bra tips vid förhandling om bolånet är att samla bankprodukter och lönekontot på samma bank. När du vet vad du behöver låna är det dags att kontakta alla banker som tillhandahåller bolån och plocka in offerter från dem. Jämför sedan offerterna och gå till bankerna igen för att förhandla vidare, nu har du mer kött på benen och kan visa upp vad andra banker har erbjudit dig.

jämför-räntor-på-bolån

Bottelån

Bottelånet är den del som du kan belåna fastigheten med, idag är den gränsen 85%. Du kan alltså inte pantsätta fastigheten med mer än 85% för ett bolån. Resterande pengar måste komma från kontantinsats eller topplån som man tidigare benämnde den överstigande del av bostaden som inte kan pantsättas. Egentligen är ett topplån idag ersatt av ett vanligt blancolån och används för dem som inte har tillräckligt stor kontantinsats (som skall vara på 15%).

Räntan för blancolån, dvs ett lån utan säkerhet, ligger normalt 2-3 procentenheter över bolåneräntan. Oftast handlar det dock om mindre lån på mellan 50 till 150 tusen varför dessa räntekostnaden inte blir så mycket högre ändå. Att hålla sig uppdaterad om den bästa bolåneräntan är viktigt när du letar efter ett nytt bolån.

Banker och bolåneinstitut

Bolåneinstitut som banker och bolåneförmedlare erbjuder lån till bostad, såväl traditionella bolån med pantbrev som säkerhet som lån utan säkerhet som passar för kontantinsatsen. När du tar ett vanligt bolån använder du din bostads pantbrev för att belåna bostaden. Ett lån utan säkerhet kan användas för att täcka kontantinsatsen eller topplånet om du t ex inte kan få fullt lån hos din bolånebank.

Fast eller rörlig ränta

Bestäm dig för fast eller rörligt bolån, det bästa kan vara en mix mellan dem. Vill du ha säkerhet en längre tid är det bäst att köra fast ränta, då vet du exakt vad du kommer att betala under den bundna låneperioden. Väljer du rörlig ränta ändras räntan var tredje månad, rörlig ränta ligger oftast lägre än den fasta räntan. Sticker räntorna iväg efter tag kan det bli dyrare, se till att du har ekonomiskt utrymme för den risken. Med fast ränta kan du dock sova lugnt, oavsett om räntorna ökar eller inte.

Ska man välja fast eller rörlig ränta?

När du tar ett bolån har du möjlighet att välja mellan fast ränta och rörlig ränta, eller en kombination av de två. Valet kan ha en stor inverkan på dina månatliga betalningar och totala kostnaden för lånet. Därför är det viktigt att förstå vad de innebär och vilken som kan passa bäst för dig.

Fast ränta

Med fast ränta låses din ränta på en viss nivå under en bestämd tid, vanligtvis mellan ett och tio år. Detta innebär att dina månatliga räntebetalningar kommer att vara desamma under den bundna perioden, oavsett hur marknadsräntorna förändras.

Fördelar med fast ränta:

 • Du vet exakt vad dina räntekostnader kommer att vara under den bundna perioden, vilket ger dig säkerhet och förutsägbarhet.
 • Om marknadsräntorna stiger kommer du fortfarande att betala samma ränta.

Nackdelar med fast ränta:

 • Om marknadsräntorna sjunker kommer du att betala mer i ränta än vad du skulle ha gjort med rörlig ränta.
 • Det kan finnas kostnader för att bryta den fasta räntan före utgången av den bundna perioden.

Rörlig ränta

Rörlig ränta, även kallad flexibel eller flytande ränta, innebär att din ränta kan ändras över tid i linje med marknadsräntorna. Detta betyder att dina räntebetalningar kan öka eller minska var tredje månad.

Fördelar med rörlig ränta:

 • Du kan dra nytta av minskande marknadsräntor, vilket kan sänka dina räntekostnader.
 • Rörlig ränta är vanligtvis lägre än fast ränta vid lånetillfället.

Nackdelar med rörlig ränta:

 • Dina räntekostnader kan öka om marknadsräntorna stiger, vilket kan påverka din månadsbudget.
 • Det kan vara svårare att budgetera och planera eftersom dina räntebetalningar kan ändras.

Kombination av fast och rörlig ränta

En del väljer att dela upp sitt lån och ha en del med fast ränta och en del med rörlig ränta. Detta kan ge en balans mellan förutsägbarhet och flexibilitet.

Att välja mellan fast och rörlig ränta är ett personligt beslut som bör baseras på din ekonomiska situation, din risktolerans och din framtidssyn. Om du vill ha säkerhet och förutsägbarhet kan fast ränta vara ett bra val, medan rörlig ränta kan ge fördelar om du tror att marknadsräntorna kommer att sjunka eller om du har tillräcklig ekonomisk buffert att hantera potentiella räntehöjningar.

Oavsett vilken typ av ränta du väljer, är det viktigt att du har en god förståelse för hur lånen fungerar och att du känner dig bekväm med de betalningar du förbinder dig att göra. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel val när det gäller fast eller rörlig ränta – det som passar bäst för en person kanske inte passar för en annan.

När du överväger ditt val mellan fast och rörlig ränta kan det vara klokt att prata med en finansiell rådgivare eller en bankrådgivare. De kan hjälpa dig att förstå de olika alternativen, analysera din ekonomiska situation och ge dig råd baserat på dina specifika behov och mål.

Tänk på att även om det kan vara frestande att fokusera på att få den lägsta räntan, så är det inte det enda som bör påverka ditt beslut. Andra faktorer som löptiden på lånet, villkoren för lånet, och eventuella avgifter bör också beaktas när du jämför olika lån. Det är också viktigt att du känner dig bekväm med långivaren och den service som de erbjuder.

Oavsett vilken typ av ränta du väljer, är det viktigaste att du har råd med lånet och att du känner dig bekväm med de betalningar du förbinder dig till. Kom ihåg att alla lån ska betalas tillbaka, så det är viktigt att inte ta på sig mer skuld än vad du kan hantera.

Amortering av bostadslån

Idag har de flesta bankerna krav på en viss amortering varje månad. Känner du att du klarar en högre amorteringsgrad är det inte fel att betala av sitt lån snabbare. Generellt lönar det sig att betala av lån istället för att ha överskottspengar på ett sparkonto som sällan ger högre ränta. Det här är de mest generella råden vi har när det gäller bolån tips. Det finns några faktorer nedan som också spelar in och som du kan påverka själv.

 • Har du tex andra fastigheter och tillgångar som kan användas som säkerhet vid ett bolån
 • Din årsinkomst och betalningsförmåga.
 • Lånar du ensam eller tillsammans med någon
 • Bostaden läge, skick och framtidsutsikter på marknaden

Det är viktigt att notera att beslut om hur mycket du ska amortera varje månad bör baseras på din ekonomiska situation, dina framtidsplaner och din risktolerans. Om du har en hög inkomst och låga levnadskostnader kan det vara möjligt att amortera mer varje månad, vilket gör att du betalar av ditt lån snabbare. Men om du har en lägre inkomst och högre levnadskostnader kan det vara svårare att göra höga amorteringar.

När du amorterar ditt lån snabbare, kommer du att minska din totala skuldbörda snabbare, men det kommer också att innebära att du kommer att ha mindre disponibel inkomst varje månad för andra utgifter. Det är därför viktigt att balansera din önskan om att bli skuldfri snabbare med ditt behov av att ha tillräckligt med pengar för att leva bekvämt.

Om du har andra tillgångar, såsom fastigheter, kan dessa ibland användas som säkerhet för ett lån. Detta kan göra det möjligt att få ett större lån eller en lägre ränta, men det innebär också att du riskerar att förlora dessa tillgångar om du inte kan betala tillbaka lånet.

Din årsinkomst och betalningsförmåga är också viktiga faktorer som långivare kommer att överväga när de bestämmer hur mycket du kan låna. Om du har en hög inkomst och en stark betalningshistorik kan det vara möjligt att få ett större lån med lägre ränta.

Om du lånar tillsammans med någon annan, såsom en partner, kan detta öka din samlade inkomst och betalningsförmåga, vilket kan göra det möjligt att få ett större lån. Men det innebär också att du båda är ansvariga för att betala tillbaka lånet, och om den ena parten inte kan eller vill betala, kommer den andra parten att vara ansvarig för hela beloppet.

Bostadens läge, skick och framtidsutsikter på marknaden kan också påverka hur mycket du kan låna. En bostad i ett eftertraktat område, som är i gott skick och som förväntas öka i värde, kan göra det möjligt att få ett större lån. Men en bostad i ett mindre eftertraktat område, som behöver mycket arbete eller vars värde förväntas sjunka, kan göra det svårare att få ett lån.