Amorteringskrav

bostadslån-amorteringskrav

Amorteringskravet är en lagstadgad regel i Sverige som kräver att du som bolånetagare måste betala av en del av ditt bolån varje år. Detta är en åtgärd som infördes för att minska riskerna på den svenska bostadsmarknaden och öka stabiliteten i ekonomin.

Amorteringskravet gäller för alla nya bolån som tas efter den 1 juni 2016, och innebär att du måste amortera minst 1 % av ditt lån per år, upp till en högsta nivå på 2 % av lånebeloppet. Det innebär till exempel att om du lånar 2 miljoner kronor, så måste du amortera minst 20 000 kronor per år.

Amorteringskrav vid en belåningsgrad på över 50 %

Amorteringskravet gäller för bostadslån med en belåningsgrad på över 50 %, vilket betyder att du måste amortera på alla lånen där belåningsgraden överstiger 50 %. Belåningsgraden är det belopp som du lånar i förhållande till bostadens värde.

Det finns vissa undantag från amorteringskravet. Om du tar ett bolån på mindre än 4,5 miljoner kronor och bostaden du köper är din första bostad, så kan du få undantag från amorteringskravet i upp till fem år. Detta kallas för ett startlån. Om du tar ett bolån på över 4,5 miljoner kronor så gäller inte undantaget, och du måste amortera på lånet från början.

Amorteringskravet kan ha en betydande effekt på dina månatliga kostnader för ditt bolån. Om du inte kan uppfylla kravet på att amortera 1 % eller 2 % per år, så kan det leda till högre månatliga betalningar och ökad total räntekostnad på lånet.

Amortering – gör en extra inbetalning

Det finns flera sätt att amortera på ditt bolån, inklusive att göra extra betalningar på lånet eller att välja att amortera mer än det lagstadgade kravet. Om du har en högre belåningsgrad på ditt bolån kan det vara värdefullt att betala av en större del av lånet i början för att minska belåningsgraden och därmed minska risken vid en eventuell framtida räntehöjning av banken.

Lån med billig ränta

Det är viktigt att du jämför bolåneräntor för att hitta den billigaste räntan på lån samt att du planerar för amorteringar när du tar ett bolån. Detta minskar risken för högre kostnader och ökar stabiliteten i din ekonomi på lång sikt. Om du planerar att ta ett bostadslån för att köpa en bostad, vare sig det är ett annuitetslån eller ett lån med rak amortering, så bör du ta stor hänsyn till amorteringskravet.

bolån-amorteringskrav

Effektiv ränta

Du bör också ta hänsyn till effektiv ränta och se till att du har råd att betala av lånet enligt amorteringskravet även om en räntehöjning skulle inträffa i framtiden. Effektiv ränta är den nominella räntan inklusive avgifter och tar hänsyn till alla kostnader som kan påverka den totala kostnaden för lånet. Därför ger effektiv ränta en mer exakt bild än den nominella vad gäller den verkliga kostnaden för lånet.

Amorteringskrav – påverkar möjligheten för nya lån

Amorteringskravet kan också påverka din möjlighet att ta nya lån. Om du inte kan uppfylla amorteringskravet på ditt nuvarande bolån, kan det göra det svårare att ta nya lån i framtiden. Det är därför viktigt att du tar hänsyn till amorteringskravet när du planerar för din framtida ekonomiska situation. Läs gärna mer om krediter och lån på Kreditsajten för att kunna fatta rätt beslut när du skall låna pengar.

Det är också viktigt att tänka på att amorteringar kan vara fördelaktigt på lång sikt. Genom att betala av en del av ditt lån varje år, minskar du totala beloppet du kommer att betala i ränta på lånet. Detta kan spara dig stora summor pengar över tid.