Bolån

Jämför bolån och långivares nominella bolåneräntor. Här hittar du bra och övergripande jämförelser och information om bolån.

Bolån

Bolån kallas även för bostadslån eller huslån. Bolån finns att låna både hos stora och mindre banker beroende på hur stort bolånet är. Att ta ett bolån är ett ganska stort beslut och därför är det viktigt att veta hur processen går till. Den här artikeln hjälper dig genom detta och guidar dig till att hitta det bolån som passar dig bäst.

Bolån är den vanligaste låneformerna i Sverige och kan sökas av alla som ska köpa en bostad. För att bli beviljad ett bolån gör lånegivarna en kreditupplysning på den ansökande för att försäkra sig om att denne kommer att kunna betala tillbaka lånet. Faktorer som kan göra det svårt att få ett bolån är arbetslöshet, långtidssjukskrivning och tidigare skulder.

Bolån kan antingen vara fasta eller rörliga och därför är det väldigt viktigt att jämföra olika långivares räntesatser, amorteringar, försäkringar med mera. Generellt har fasta bolån under en kort period, cirka tre månader, högre räntesatser jämfört med långa perioder, såsom tre år. Amortering och räntesats betalas alltid regelbundet tills att hela bolånet är betalat.

Ett bolån är vanligtvis uppdelat i två delar, bottenlån och topplån. Ibland finns även en tredje del som utgörs av en kontantinsats. Innan du söker ett bolån kan det vara bra att känna till de olika delarna och deras för- och nackdelar.

Bottenlån

Bottenlånet är den största delen av lånet, uppemot 85 %. Bottenlånet är den delen av bolånet som är säkrat. Det innebär att långivaren har säkrat den andelen av lånet i bostaden. Detta fungerar som en sorts säkerhetsåtgärd ifall låntagaren inte lyckas betala tillbaka lånet, då långivaren kan gå in och tvångssälja boendet. Eftersom denna säkerhet finns är inte risken för långivarna lika stor vilket leder till att räntesatsen på bottenlånet inte är så hög. Med andra ord är det bra för dig som låntagare ifall bottenlånet upptar så stor del som möjligt av bolånet.

Topplån

Topplånet brukar ligga på runt 10-15 % av bolånet och är den andel som inte är säkrat i boendet. Den här andelen av bolånet innebär alltså en högre risk för långivaren och därför är räntesatsen på topplånet ganska högt. Som låntagare är det alltså bra att topplånet utgör en så liten del av bolånet som möjligt.

Kontantinsats

Det är även vanligt att en tredje andel av bolånet utgörs av en kontantinsats, men så är inte alltid fallet. Det huvudsakliga syftet med kontantinsatsen är att visa långivaren att man är seriös med lånet och kommer att kunna betala tillbaka det. Kontantinsatsen brukar ligga på runt 10 % av bolånet.